Dating alpabetong filipino adult sex dating in mascot nebraska

Ang modernong alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 titik kabílang ang 26 titik ng payak ng alpabetong Latino ng ISO, ang Ññ ng wikang Kastila at ang NGng wikang Tagalog. Sa ngayon, ang makabagong alpabetong Filipino ay maaaring gamitin bílang alpabeto ng mga katutubong wika sa Pilipinas kasama na ang wikang Tsabakano, isang kreyol gáling sa wikang Kastila.

Noong taong 2014, ang Komisyon sa Wikang Filipino ay naglabas ng bagong patnubay para sa ortograpíya na sasagot sa mga dáting suliranin ukol sa kung papaano ikakatawan ang mga tunog sa mga pilíng wika at dayalekto sa Pilipinas.

Ito ay binubuo ng mga patínig o bokáblo at mga katínig o konsonánte.

Ang alpabetong Filipino ay binubuo ng 28 na titik na may katawagan sa tulad sa wikang Ingles, maliban sa Ññ /enje/.

Ito ay hinango sa alfabetong Ingles na may 26 na titik at dinagdagan ng titik Ñ at NG. Noong 1971, nagdagdag ng 11 titik sa dating alpabetong Filipino.

dating alpabetong filipino-17

Santos ay gumawa ng bagong alpabeto na binubuo ng 20 na titik.Ito ay ginamit sa mga pamaaralang libro sa balarilang tinatawag na balarilà.Ang abakada ay naging alpabeto ng wikang Tagalog at ng Wikang Pambansa na Batay sa Tagalog ayon sa mungkahi ng pagsasakatutubo ni Rizal.Halimbawa: Caňao - panseremonyang sayaw ng mga Igorot Piňa (ananas) - isang uri ng prutas Ang pagbigkas sa mga letra ng alpabetong Filipino ay bigkas-Ingles maliban sa Ň(enye) na tawag kastila.Ang makabagong alpabetong Filipino (o mas kilalá bílang alpabetong Filipino) ay ang alpabeto ng wikang Filipino, ang pambansang wika ng Pilipinas at isa sa mga opisyal na wika ng bansa kasama ang Ingles.Ito ay hango sa paggamit ng mga titik ng alpabetong Filipino, at ang mga radikal na rebisyon na isinagawa noong taóng 2001.

346

Leave a Reply